Kjære sterke, modige, unge sjel

Jeg leser blogger du leser og skriver, hører følelser du beskriver, tørker tårer du gråter og lytter til kamper du kjemper.  Jeg ser hvor sterkt du ønsker, vil og lengter etter å mestre, klare, vinne, seire alt. Seire det perfekte resultat, kropp, karakterer, venner og status. Jeg ser masken du limer fast hver dag for ikke å vise det sårbare og skjøre som skjuler seg der inne i hjerte ditt. Alt du tror kun du alene kjenner, føler og bærer av dårlig selvbilde, lav selvtillit, stress, uro og press.

Kjære sterke, modige, unge sjel:
Du er ikke alene.

Rundt deg finnes utallige mennesker som hver dag klistrer på den samme masken som du gjør. Unge og voksne som kjemper indre stormfulle kamper de ikke vil vise noen andre enn de aller nærmeste. Det er et godt forsvar å ikke blottlegge seg for verden, men jeg er redd alle maskene lar deg tro du er alene om å ha det slik du har det. Jeg er redd du da ikke ser at alle liv er fylt av alle farger og at det ikke kun er du som tidvis blir sliten, usikker, redd og skjør.

Kjære sterke, modige, unge sjel:
Vit at du har endeløs verdi.

Jeg drømmer om at du kan se deg selv med øynene til oss som vet hvordan det er å skulle strekke til på alle kanter. Vi som vet at det blir bedre, at det går over, at du klarer dette. Vi som vet at det er strevsomt å være ung og skulle klare alt, og som vet du må øve deg på å si nei. Vi har vært der selv. Hør oss når vi sier at du er mer enn bra nok  -også når du ikke mestrer alt. Ta inn i hjertet ditt våre dype ønsker om at du skal se hvor vakker, flott, unik, enestående og verdifull du er.

Kjære sterke, modige, unge sjel:
Se sannhet om deg selv i øynene til den du er trygg på.
Du er så mye mer enn du aner.
Senk skuldrene, pust dypt og våg å tro den lyse sannheten om deg selv.

DSC07551

Marianne ❤

Livgivende verdier og fokus

Se menneskets indre sannhet
Nyte solnedganger
Smile mye
Lytte til musikk
Hvile i tro
Gi kjærlighet
Våge seg utenfor komfortsonen

Gi gode ord videre
Finne rom for stillhet
Gi ekte klemmer
Drikke god kaffe
Dele indre tanker i trygghet

I ethvert menneskeliv finnes en lang eller kort rekke av verdi. Verdier som er retningsgivende i livet man ønsker å leve, og mennesket man ønsker å være. Disse verdiene kan være bevisste, ubevisste, skjulte eller synlige. Noen verdier er sterke, andre er svake. Noen har en livgivende betydning, mens andre ville man kanskje klart seg fint uten. I tillegg finnes det, i enhver menneskesjel, elementer som gjør at vi mister fokus fra der vi ønsker å ha det. Noen av disse elementene kan det være umulig å fjerne, men det har allikevel en stor betydningen at vi prøver å styre rommet disse får.

Jeg tror jeg er over gjennomsnittet opptatt av fokus. Fokus på jobb, fokus med barna, fokus i tro, ekteskap, vennskap, verden, livet. Fokus som skal hjelpe meg å holde de gode verdiene streke og tydelige. Jeg tror jeg er bevisst hvor jeg har fokuset, men jeg opplever stadig hvor fort gjort det er å miste det av synet.

Denne uken går vi inn i fastetiden, og tiden frem mot påske kan gi rom for å jobbe med å finne sitt indre fokus. Jeg tror jeg vil bruke denne tiden til å finne ut hva det er i livet mitt som gjør at jeg noen ganger mister fokuset av synet.

Kanskje en øvelse flere ser verdien i å bruke litt tid på?

Marianne ❤

IMG_20150103_154147

En kirke med rom for hele mennesket

Jeg jobber i en vakker bygd, i vakre kirkebygg, fylt av vakre mennesker. Jeg synes stadig å møte åpne sinn og favner for hva kirken er og rommer, men også fordommer og skepsis. Alle bilder og all historie har punkter og perioder som er dekket av  mørke farger, men i dag vil jeg løfte frem de lyse punktene. For de  lyse punktene fyller meg etter en uke med opplevelsen av å jobbe med kollegaer som drømmer og bærer visjoner om en levende kirke som ønsker å være der for og med mennesker i bygda.

Desverre opplever ikke alle at kirken er like raus og åpen, men drømmen er at kirken skal vise at hun har rom. Mange rom. Rom for barnlig glede, latter, undring og nysgjerrige øyne og føtter. Rom for de store spørsmål vi bærer og ikke alltid finner svar på. Rom for hellighet og andektighet i bønn og stillhet. Stillhet i tvil og stillhet i tro. Rom for musikk og sang som formidler glede, trøst og håp. At kirken har rom, og bærer, den bunnløse sorgen man kan kjenne når et liv har tatt slutt og vi gir det over til kjærlighetens Kilde –i håp og tro på evigheten. Rom for ulike utrykk, ulike mennesker og ulike meninger.

At kirken er ordene og kroppsspråket som forkynner Guds løfte og nestekjærlighetens oppdrag i å se hverandre med hjertet. Kirken skal være levende, åpen, raus og inkluderende og ha plass til alle som trenger henne. Og hun står der stødig og sterk om det er stille vind eller sterk storm rundt henne, eller i menneskene som fyller henne.

For kirken skal ha rom. Rom for hele mennesket. Akkurat slik mennesket i sannhet er.

Marianne ❤

Skaperverket er en katedral

DSC04488For noen år tilbake fikk jeg besøk av Jehovas vitner på døren. Det ble en interessant samtale mellom to mennesker som delte en tro, dog troen ikke hadde helt det samme innholdet. På et tidspunkt i samtalen sa min ivrige samtalepartner: «Det er så lite tro blant mennesker nå i våre dager». Der måtte jeg si meg sterkt uenig med han: «Det finnes mye tro blant mennesker i dag, men ikke mange prater om den med fremmede mennesker som ringer på døren».

I min jobb møter jeg mange mennesker med en tro som er sterk og vakker, dypt forankret i dem og er med å danne en grunnpilar i livet. Noen taler den høyt og tydelig. Andre har båret den i hjertet et helt liv uten å tale om den til noen. Noen har ordene til å forklare og beskrive hva de tror. Andre har ordløse tanker, men håndtrykk og blikk som i seg selv taler troens sannhet.

Troens uttrykk er mangfoldig og spennede, men at mennesker skal definere et annet menneske sin tro utifra hva vi  ser -det er jeg ikke enig i.
DSC04506

DSC04529

Noen kjenner at kirken er der deres tro har sin hvile, og utrykket gir samklang med det de trenger. Samtidig har ingen rett til å definerer at det finnes lite tro blant mennesker fordi om ikke kirkene er fylt til randen hver søndag. Gud finnes der vi søker han.

Nå om dagen vandrer jeg i skaperverket og kjenner hvor stor mening det gir det en klok kvinne skrev til meg en søndag morgen for noen år tilbake:

«Jeg håper dere får en flott stund i kirken. Jeg tar turtøyet på og reiser ut i min katedral.«

Skaperverket ER en katedral, og nå om dagen er det mektigere og vakrer enn på lenge. Høsten har en egen magi over seg nå når fargene endres og solen i tillegg er sterk og varm. Jeg som jobber i kirken vil svært gjerne at mennesker skal komme dit med håp om at hun er raus, inkluderende, nestekjærlig og imøtekommende. Samtidig har ingen rett til å si at troen din ikke er bra nok eller sterk nok fordi du finner Gud et annet sted enn i kirkerommet.

Vi har ulike katedraler.
For noen er det et kirkebygg.
For andre er det skaperverket.
Gud finnes der vi søker Han.

Marianne ❤

 image-17