Å høre til

DSC05173  DSC05175

Å høre til er hvile.
Å høre til er fred.
Å høre til er tryggheten dypt inni deg et sted.
Å vite at det er et sted der hele deg får bo, for dette sted gir sjelen din den dype, stille ro.
Å vite at det fins et sted som ser deg som du er, og hjertet takker for at dette stedet finnes der.
Å høre til det er å ha et sted på denne jord,
som lar deg hvile i at både sjel og hjerte bor .
Å høre til er visshet om at dette stedet gir,
deg tro på den du er fordi du vet du hører til.
Å høre til det er som månens lys en vinternatt,
den viser vei og lar deg se en klar og vakker skatt.

Marianne ❤

 DSC05176  DSC05177